زمان انتشار: 3 سال پیش

 

صورتحساب‌های رسمی در بخش مراودات مالی داشبورد افزوده شد. 

بخش کاربری :

کاربر (خریدار) پس از تکمیل سبد خرید (checkout) خود می‌تواند با تکمیل اطلاعات حقیقی (کد ملی) و یا حقوقی ( کد اقتصادی، شناسه ملی)  درخواست صورتحساب رسمی نماید .

همچنین کاربر می تواند چندین اطلاعات بعنوان خریدار در سیستم ثبت نماید (Shipping) و هر صورتحساب را به اطلاعات از پیش ثبت شده خود تخصیص دهد.

پس از تکمیل فرآیند خرید (pay)، از پنل کاربری خود (صورتحساب های من) می تواند جهت نمایش و دریافت نسخه چاپی صورت حساب‌های خود اقدام نماید .

 

صدور صورتحساب رسمی- طراحی سایت

بخش ادمین :

مدیر سایت می تواند صورتحساب جدیدی برای هر کدام از کاربران خود صادر نماید.

افزودن چندین فروشنده به لیست فروشندگان متناسب با مشاغلی است که دارای چند شعبه و یا نمایندگی بوده و نیاز به صدور صورتحساب از یک مرجع واحد (وب سایت) اما با مشخصات مخصوص خود هستند.

 در طراحی سایت بخصوص در نسخه‌های فروشگاهی، مراودات مالی و صورتحساب‌ها نقش مهمی را ایفا می‌کنند. 

ساماندهی پرداخت‌ها، شماره دهی صورت‌حساب‌ها بدون لحاظ کردن صورت‌حساب‌های لغو شده و یا پرداخت نشده و در نهایت خروجی منطبق با معیارهای مالیاتی مواردی هستند که توجه و دقت زیادی را طلب می‌کنند. تمرکز رایمند بر این بوده است تا نیاز مشتریان فروشگاهی خود را با داینامیک کردن این بخش فراهم آورد. لازم به توضیح است برخی از دارندگان وب‌سایت فروشگاهی از معافیت مالیاتی برخوردارند که این نکته در طراحی‌سایت فروشگاهی ما نیز در نظر گرفته شده است. 

 

 

 

صدور صورتحساب رسمی طراحی سایت طراحی‌سایت فروشگاهی مراودات مالی