مدیریت محصولات فروشگاه

 

زمانی که صحبت از معرفی محصولی  به میان می‌آید، بهترین نوع معرفی و شناساندن محصول، تعریف همه ویژگی‌ها و قابلیت‌های آن بصورت منظم و یکپارچه است.

ثبت همه جزئیات یک محصولکار دشواری نیست اما اگر تعداد محصولات که مشابه هم باشند و جزئیات زیادی هم داشته باشد، احتمال خطا را زیاد کرده و همینطور وقت و انرژی زیادی را نیاز دارد . 

هر آنچه وجود دارد را به نمایش بگذارید! 

در سیستم فروشگاهی کارآفرین، اطلاعات هر مجموعه از محصولات بصورت یک ویژگی تنها یک بار تعریف می‌شود و در هر بار ورود اطلاعات برای محصولات تنها کافیست مجموعه مورد نظر را انتخاب کرده و نیازی به دوباره نویسی نداریم. 
در صورتی‌که دو محصول ما ویژگی‌های یکسان دارند می توانیم با کپی کردن محصول اول، محصول دوم خود را بسازیم و بعد آنرا ویرایش کنیم. 

 سیستم فروشگاهی کارآفرین، تعریف ویژگی محصولات

 

دسته بندی‌ها و نحوه نمایش بصورتی در نظر گرفته شده تا نیاز به رسم جدول نداشته باشد و جابجای در اولویت ویژگی‌های یک محصول به ما این کمک را می کند تا برترین خصوصیات یک محصول را برای بازدیدکنندگانمان نمایش دهیم. 

رعایت اصول برندسازی و بهینه سازی برای موتورهای جستجو در این بخش نیز رعایت شده تا در جستجو بر اساس نام محصول و یا ویژگی خاص آن، محصول با کامل‌ترین اطلاعات به جستجوگران نمایش داده شود.

 

 سیستم فروشگاهی کارآفرین، نمایش ویژگی محصولات در پنل مدیریت