تمپلیت اختصاصی

 

ساده‌ترین دلیل طراحی تمپلیت وب‌سایت، افزایش زیبایی بصری و کاربری راحت‌تر کاربران و در نهایت امتیازگیری از موتورهای جستجو می تواند باشد. 

طراحی رابط کاربری (UI (user interface و تجربه کاربری (UX (user experience دو مقوله پراهمیت در طراحی‌ وب‌سایت محسوب می‌شوند.

سیستم مدیریت محتوای پیشه‌ور دارای طراحی پایه و با ساختاری مناسب و بدون نیاز به نصب، طراحی زیبا و کاربرپسندی را فراهم می آورد. اما با همه زیبایی طرح پایه‌ی سیستم مدیریت محتوای پیشه‌ور، با طراحی اختصاصی می‌توانیم بهتر از قابلیت‌های این سیستم استفاده کنیم.

تمپلیتی اختصاصی و مطابق با استانداردهای طراحی می تواند ما را در شناساندن وب‌سایت‌مان به بازدیدکنندگان و همچنین افزایش اعتبار در موتورهای جستجو یاری رساند.  

طرحی ویژه و خاص داشته باشیم

طراحی تمپلیت اختصاصی، سیستم مدیریت محتوای پیشه ور، ui&ux