کاربران وب‌سایت

 

اغلب وب‌سایت‌(CMS)هایی که مشاهده می‌کنیم دارای مطالبی است که نویسنده آن مطلب بدون هویت یا به نام مدیر سایت ثبت شده است و کاربران پس از آن قادر به پیگیری مطالب آن نویسنده نخواهند بود.هر سیستم مدیریت محتوا می‌تواند توسط چندین نفر مدیریت شود. 

مدیران وب‌سایت خود را مدیریت کنید!

در سیستم مدیریت محتوای پیشه‌ور مطالبی که بخش محتوا وارد می‌شود می تواند کلیه اطلاعات و شرح مختصری از نویسنده به همراه لینک شبکه‌های مجازی آن را به خوانندگان آن مطلب ارائه دهد.

 

سیستم مدیریت محتوا پیشه‌ور- کاربران و نویسندگان